Bu eklenti, WordPress’in son 3 ana dağıtımı ile test edilmemiş. Artık bakımı yapılmıyor veya desteklenmiyor olabilir ve WordPress’in daha güncel sürümleriyle birlikte kullanıldığında uyumluluk sorunları olabilir.

Affiliate Promotions

Açıklama

Chức năng chính là tự động lấy tin khuyến mãi, mã giảm giá và sản phẩm giá tốt. Tất cả được hiện thị với giao diện da dạng, hổ trợ phiên bản di động.

Promote promotions and deals of products and earn money with affiliate referrals.

Features

 • Create vendors and predefine affiliate links
 • Create promotions and link them to vendors
 • Display promotions via shortcode on the frontend
 • Configuration page for more options
 • Try out the online demo
 • Regular updates and improvements: Go though the changelog

Quickstart Examples

 • Create vendors
 • Create promotions
 • Create offers
 • Link promotions to vendors
 • Link offers to vendors
 • Assign categories and/or types to promotions if needed
 • Display promotions inside your posts/pages by using shortcodes

Support

Ekran Görüntüleri

 • Promotions Grid
 • Settings1. Trang dashboard thống kê lượng tin khuyến mãi, mã giảm giá hiện đang còn hạn xử dụng.
 • Shortcode hiển thị mã giảm giá.
 • Widget hiển thị các khuyến mãi mới nhất

Yükleme

The installation and configuration of the plugin is as simple as it can be.

Using The WordPress Dashboard

 1. Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 2. Search for ‘affiliate promotions’
 3. Click ‘Install Now’
 4. Activate the plugin on the Plugin dashboard

Uploading in WordPress Dashboard

 1. Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 2. Navigate to the ‘Upload’ area
 3. Select affiliate-promotions.zip from your computer
 4. Click ‘Install Now’
 5. Activate the plugin in the Plugin dashboard

Using FTP

 1. Download affiliate-promotions.zip
 2. Extract the affiliate-promotions directory to your computer
 3. Upload the affiliate-promotions directory to the /wp-content/plugins/ directory
 4. Activate the plugin in the Plugin dashboard

SSS

Installation Instructions

The installation and configuration of the plugin is as simple as it can be.

Using The WordPress Dashboard

 1. Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 2. Search for ‘affiliate promotions’
 3. Click ‘Install Now’
 4. Activate the plugin on the Plugin dashboard

Uploading in WordPress Dashboard

 1. Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 2. Navigate to the ‘Upload’ area
 3. Select affiliate-promotions.zip from your computer
 4. Click ‘Install Now’
 5. Activate the plugin in the Plugin dashboard

Using FTP

 1. Download affiliate-promotions.zip
 2. Extract the affiliate-promotions directory to your computer
 3. Upload the affiliate-promotions directory to the /wp-content/plugins/ directory
 4. Activate the plugin in the Plugin dashboard
Multisite supported?

Yes of course.

Katkıda Bulunanlar ve Geliştiriciler

“Affiliate Promotions” açık kaynaklı yazılımdır. Aşağıdaki kişiler bu eklentiye katkıda bulunmuşlardır.

Katkıda bulunanlar

Değişiklik Kaydı

Version 0.1.0 (20th Feb 2017)

 • Initial release

Version 0.1.1 (7th Apr 2017)

 • Add omitting offer update for unnecessary update
 • Fix coding style, css for dashboard, errors handling
 • Log for each time update items from API

Version 0.1.3 (2nd May 2017)

 • Add search field for offers shortcode

Version 0.1.6 (11th May 2018)

 • Thay đổi nguồn update từ CSDL của các nên tảng affiliate marketing Việt Nam (AccessTrade,…)
 • Sửa lỗi CSS ở một số template shortcode
 • Thêm widget cho hiện thị các khuyến mãi mới nhất
 • (Còn rất nhiều… nhưng cho có thời gian sửa :(( )