Change Table Prefix

Increase Your Website Database Security


Manish Kumar Agarwal 4.000+ etkin kurulum 5.0.15 ile test edildi 3 sene dakika önce güncellendi

WP Prefix Changer

Change your database prefix to other one with just one click.


Tiago Sousa 2.000+ etkin kurulum 5.2.14 ile test edildi 3 sene dakika önce güncellendi