WordPress.org

Plugin Directory

Elementor Web Sitesi Oluşturucu – Bir Sayfa Oluşturucudan Daha Fazlası

Elementor Web Sitesi Oluşturucu – Bir Sayfa Oluşturucudan Daha Fazlası

Açıklama

THE #1 NO CODE DRAG & DROP WORDPRESS WEBSITE BUILDER POWERING OVER 16M WEBSITES WORLDWIDE, NOW WITH AI.

Elementor, the leading WordPress website creation platform, empowers you to build professional, pixel-perfect websites seamlessly.

Yerel bir yapay zeka entegrasyonu olan Elementor AI ile web sitesi oluşturma yönteminizde devrim yaratın. Anında eksiksiz bölümler, orijinal metin, kod ve görüntüler oluşturun veya web sitenizdeki düzenini yeniden oluşturmak için başka bir web sitesini referans alın.

Elementor Pro ile tüm özelliklerin kilidini açın.

🌟 Create Professional Stunning Websites

 • Intuitive Drag & Drop Builder: Build any website with our no-code, drag-and-drop Editor. Achieve design precision with full control over layout and style.
 • Pixel-Perfect Design Tools: Upload SVGs, apply masks, gradients, box shadows, headline effects, shape dividers, and use built-in CSS controls for advanced customization.
 • Template Library: Apply complete website kits for instant setups, or choose from a vast library of single pages, blocks, and pop-up templates. Create and export your own templates for reuse.
 • Advanced Widgets: Access over 40 FREE widgets, including heading, image, text editor, video, button, gallery, carousels, and more. Customize and style widgets to fit your design needs perfectly.
 • AI Capabilities: Revolutionize your design and content creation process with native AI integration. Instantly create sections, text, code, and images, or reference layouts from other websites.

🗝️ Key features:

 • Design System: Utilize Elementor’s Design System to ensure consistency in colors, typography, and other design elements across your entire website, promoting a cohesive and professional look.
 • Responsive Design: Optimize your design for any device with custom breakpoints and device-specific adjustments. Ensure a seamless experience for desktop, tablet, and mobile users.
 • Mask Shapes: Turning any element, like an image or video, into whatever shape you desire to create standout designs.
 • CSS Transform: Use CSS Transform to rotate, scale, and skew elements, adding dynamic styling to your site.
 • Entrance Animations: Add entrance animations to elements to create engaging and interactive user experiences.
 • Revision History: Elementor’s Revision History feature enables users to track and revert to previous versions of their designs, providing peace of mind and flexibility during the creative process.
 • Developer-Friendly: Equipped with extensive documentation, API, developer tools, and custom code areas at the widget and page level, Elementor offers a conducive environment for developers to extend its capabilities and create custom solutions.
 • Floating Buttons: Enhance user interaction with customizable, floating action buttons that stay in view as users scroll.
 • Theme Builder [Pro]: Elementor’s robust Theme Builder empowers you to design every part of your website, including headers, footers, single post layouts, and archive pages, providing complete control over the site’s appearance.
 • Popup Builder [Pro]: Create eye-catching popups with Elementor’s Popup Builder, equipped with advanced targeting and triggering options to optimize user engagement and conversions.
 • Forms [Pro]: Design and integrate custom forms, utilizing advanced features and integrations to capture and manage submissions effectively.
 • WooCommerce Builder [Pro]: Seamlessly integrate Elementor with WooCommerce to design custom product pages, shop layouts, product archives, menu carts, checkout pages, my account, and more, enhancing the visual appeal and functionality of online stores.
 • Dynamic Content [Pro]: Leverage dynamic content capabilities to create personalized and interactive web experiences by connecting your designs to various data sources.
 • Notes [Pro]: Enhance team collaboration by using Elementor’s Notes feature to leave feedback and comments directly on the design interface.
 • Custom Code [Pro]: Insert custom code to extend the functionality of your site, offering flexibility for advanced customizations.
 • Custom CSS [Pro]: Apply Custom CSS to fine-tune the styling of elements, ensuring precise control over the design aspects.
 • Motion Effects [Pro]: Add advanced motion effects to elements for a more dynamic and engaging user experience.
 • Custom Fonts & Icons [Pro]: Upload and use custom fonts and icons to match your brand’s identity.

😍 Elementor FREE widgets

Unlock the potential of Elementor with our comprehensive suite of free widgets and tools, designed to empower your website creation process and elevate your design capabilities:

 • Başlık. Göz alıcı başlıklar ekleyin.
 • Görüntü. Boyutu, opaklığı ve daha fazlasını kontrol edin.
 • Metin Editörü. Tıpkı WordPress editörü gibi.
 • Video. YouTube, Vimeo, Dailymotion veya kendi barındırdığınız videoları ekleyin.
 • Button. Create interactive buttons.
 • Link in Bio. Build link in bio components to promote your business / services.
 • Görüntü Kutusu. Görsel, başlık ve metin içeren bir kutu.
 • Testimonials. Müşteri referansları.
 • Simge. Mevcut 600+ simgeden birini veya birkaçını yerleştirin.
 • İkon Kutusu. Tek bir widget ile bir simge, başlık ve metin.
 • Sosyal Simgeler. Facebook/X (eski adıyla Twitter) simgeleri ile sosyal sayfalarınıza bağlantı verin.
 • Görüntü Galerisi. Resimlerinizi bir ızgarada görüntüleyin.
 • Görüntü Karuseli. Seçilen görüntüler için dönen karuseller veya kaydırıcılar oluşturun.
 • İkon Listesi. Madde işareti listesi oluşturmak için herhangi bir simgeyi kullanın.
 • Sayaç. Sayıları artan bir şekilde gösterin.
 • İlerleme Çubuğu. Yükselen bir ilerleme çubuğu ekleyin.
 • İç İçe Sekmeler. İçeriği dikey veya yatay sekmeler halinde görüntüleyin.
 • İç içe Akordeon. Her tür içeriği daraltılabilir bölümlerde görüntüleyin.
 • Toggle. SSS gibi içerikleri gizlemek veya görüntülemek için Toggle’ı kullanın.
 • Rating. Diğer ziyaretçilerin kaç yıldız (veya başka bir simge) verdiğini görüntüleyin.
 • Uyarı. Ziyaretçinin dikkatini çekmek için renkli bir uyarı kutusu ekleyin.
 • HTML. Sayfaya kod ekleyin.
 • Kısa Kod. Herhangi bir eklentiden kısa kodları sayfaya ekleyin.
 • Menü Bağlantısı. Herhangi bir menüyü bu bağlantıya bağlayın.
 • Devamını Oku. Arşiv sayfalarındaki alıntı için Devamını Oku kesme değerini ayarlayın.
 • Kenar Çubuğu. Sayfaya kenar çubukları ekleyin.
 • Google Maps. Haritaları sayfaya gömün.
 • SoundCloud. SoundCloud ses bitleri ekleyin.
 • Bölücü. İçeriği tasarlanmış bir bölücü ile ayırın.
 • Spacer. Öğeler arasına boşluk ekleyin.
 • Metin Yolu. Metninizi bir yola ekleyin.
 • Ve sayıyor…

🚀 Enhance Your Website

High-Performing Websites: Website performance impacts your visitor’s experience and search result ranking. Elementor, in partnership with Google Chrome, continuously enhances performance without compromising design.

Key features include:

 • Reduced DOM Output: Streamlined HTML structure for faster rendering.
 • Improved Media File Loading: Optimized loading of images, videos, and other media assets.
 • Reduced CSS and JS Files: Minimized and concatenated stylesheets and scripts for quicker loading times.
 • Lazy Loading: Deferred loading of non-critical resources to improve initial page load speed.
 • Faster Font Loading: Efficient delivery of web fonts to enhance text rendering speed.
 • Optimized Front-End Asset Loading: Efficient loading of assets like JavaScript and CSS to minimize render-blocking.
 • Element Caching: Cache frequently accessed design elements to reduce server response time and enhance overall performance.

Sitelerin performansını artırmak mı istiyorsunuz? Elementor’un Image Optimizer eklentisi ile tanışın: kaliteden ödün vermeden görüntü boyutlarını zahmetsizce küçülten kullanımı kolay bir WordPress eklentisi. JPEG, PNG, WebP ve GIF gibi popüler formatlarla uyumlu olan bu eklenti, görsel olarak çarpıcı ve yüksek hızlı bir web sitesi sağlar – şimdi indirin!

📈 Accelerate your web creation process

To speed up your workflow, Elementor offers tools that enhance collaboration and efficiency, such as:

 • Finder – quickly navigate between different pages and website components, or create new website parts.
 • Sık Kullanılanlara Ekle – sık kullanılan widget’ları widget panelinin en üstüne sabitleyin.
 • Copy & Paste Between Editors – copy elements or layouts from the Editor of one website to another.

🔥 Elementor Pro Features

Elementor Pro‘nun eksiksiz web sitesi oluşturucusu ile zamandan, paradan ve kaynaklardan tasarruf ederken benzersiz web siteleri oluşturun. 100’den fazla profesyonel widget, özellik ve araca erişin.

Pro Design Widgets:

 1. Posts: Display your blog posts with customizable layouts and styles.
 2. Share Buttons: Allow visitors to easily share your content on various social media platforms.
 3. Portfolio: Showcase your work or projects with stunning portfolio layouts.
 4. Slides: Create dynamic slideshows with custom animations and transitions.
 5. Form: Design and customize advanced forms for user interaction and data collection.
 6. Login: Add a login form or user registration module to your website.
 7. Nav Menu: Customize and style your website’s navigation menu for better user experience.
 8. Animated Headline: Create attention-grabbing headlines with animated effects.
 9. Price Table: Display pricing plans or packages in a structured and visually appealing format.
 10. Price List: Showcase a list of prices or services with customizable styling options.
 11. Gallery: Create beautiful image galleries with various layout options and lightbox support.
 12. Flip Box: Add interactive flip animations to highlight content or features.
 13. Call to Action: Encourage user interaction and conversions with compelling call-to-action sections.
 14. Media Carousel: Showcase a carousel of media files such as images or videos.
 15. Testimonial Carousel: Display client testimonials in a carousel format for social proof.
 16. Nested Carousel: Create nested carousels for more complex content organization.
 17. Loop Carousel: Display content in a looped carousel for continuous viewing.
 18. Table Of Content: Generate a table of contents for longer articles or guides to improve navigation.
 19. Countdown: Add countdown timers to create urgency for promotions or events.
 20. Facebook Page: Embed your Facebook page feed or content onto your website.
 21. Blockquote: Highlight quotes or testimonials with stylish formatting options.
 22. Template: Save and reuse design templates for consistent branding and layout.
 23. Reviews: Showcase customer reviews and ratings to build trust and credibility.
 24. Facebook Button: Add buttons to promote interactions with your Facebook page or content.
 25. Facebook Embed: Embed Facebook posts or content onto your website.
 26. Facebook Comments: Enable Facebook comments on your website’s pages or posts.
 27. PayPal Button: Integrate PayPal buttons for easy online payments.
 28. Stripe Button: Integrate Stripe payment buttons to facilitate secure online transactions.
 29. Lottie Widget: Add Lottie animations to enhance visual appeal and engagement.
 30. Code Highlight: Display code snippets with syntax highlighting for better readability.
 31. Video Playlist: Create and customize playlists for video content on your website.
 32. Mega Menu: Customize advanced mega menus to improve navigation and display complex content structures effectively.
 33. Off Canvas: Create off-canvas content areas that slide in and out of view to display additional information or menus without cluttering the main page layout.

Pro Theme Widgets:
Build and customize all the key parts of your website including headers, footers, 404 page, global archives, and more

 1. Post Title: Customize the title of individual blog posts or pages.
 2. Post Excerpt: Display a brief summary or teaser of your blog posts.
 3. Post Content: Customize the main content area of your blog posts or pages.
 4. Featured Image: Set and customize featured images for blog posts or pages.
 5. Author Box: Display author information and bios on blog posts.
 6. Post Comments: Customize the appearance and functionality of comments sections on your website.
 7. Post Navigation: Add navigation links to adjacent posts for easy browsing.
 8. Post Info: Display additional information about blog posts, such as author and date.
 9. Site Logo: Upload and customize your website’s logo for branding purposes.
 10. Site Title: Customize the title of your website.
 11. Page Title: Customize the title of individual pages.
 12. Search Bar: Add a search bar to allow users to search your website’s content.
 13. Breadcrumbs: Display hierarchical navigation paths for better user navigation.
 14. Sitemap: Generate a sitemap for better search engine indexing and user navigation.
 15. Loop Grid: Design and customize grid layouts for blog post archives or product listings.

Pro WooCommerce Widgets:
Design and customize a complete online shopping experience across your entire website.

 1. Product: Display individual products with customizable layouts and styles.
 2. Breadcrumbs: Display hierarchical navigation paths for better user navigation within your store.
 3. Product Title: Customize the title of individual products.
 4. Product Images: Set and customize images for product listings.
 5. Product Price: Display the price of individual products.
 6. Add To Cart: Add customizable add to cart buttons for easy purchasing.
 7. Product Rating: Display ratings and reviews for products.
 8. Product Stock: Display stock availability for products.
 9. Product Meta: Display additional information about products, such as SKU and categories.
 10. Product Content: Customize the main content area of product descriptions.
 11. Short Description: Display brief summaries or teasers of products.
 12. Product Data Tabs: Organize product information into tabbed sections for better organization.
 13. Additional Information: Display additional details about products, such as dimensions and weight.
 14. Product Related: Showcase related products to encourage additional purchases.
 15. Upsells: Promote upsell products to increase average order value.
 16. Products: Display a grid or list of products with customizable settings.
 17. Custom Add To Cart: Customize the add to cart button for specific products.
 18. WooCommerce Pages: Design and customize WooCommerce-specific pages, such as the cart and checkout pages.
 19. Product Categories: Display product categories for easy navigation within your store.
 20. Menu Cart: Display a cart icon in your navigation menu for easy access to the shopping cart.
 21. Cart: Customize the appearance and functionality of the shopping cart page.
 22. Checkout: Customize the appearance and functionality of the checkout page.
 23. My Account: Customize the appearance and functionality of the customer account area.
 24. Purchase Summary: Display a summary of purchases during the checkout process.
 25. WooCommerce Notices: Customize the appearance and functionality of WooCommerce notices, such as order confirmation messages.

Elementor Pro ile profesyonel web siteleri oluşturun!

🔒 SECURITY AND COMPLIANCE

Elementor, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, ISO/IEC 27701 ve SOC 2 Tip II gibi endüstri sertifikalarını almamızdan da anlaşılacağı üzere güvenliğe büyük önem vermektedir. Bu sertifikalar, sağlam güvenlik önlemleri uygulama taahhüdümüzün altını çizmekte ve tanınmış endüstri standartlarına uyma konusundaki kararlılığımızı vurgulamaktadır.

Güvenli ve güvenilir yazılımlar oluşturmak için sektördeki en iyi uygulamaları temel alan Güvenli Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsünü takip ediyoruz. Geliştirme sürecimiz, üçüncü taraf kütüphanelerdekiler de dahil olmak üzere güvenlik açıklarını ve yapılandırma hatalarını izleyen birden fazla hizmeti entegre eder. Yayınladığımız her kod satırı, olası sorunları tespit etmek ve ele almak için manuel ve otomatik kalite güvencesinden geçer.

Bug Bounty programımız aracılığıyla etik güvenlik araştırmalarını teşvik ediyoruz. Araştırmacılara hizmetlerimizdeki güvenlik açıklarını bildirme fırsatları sağlamak için önde gelen hata ödül hizmetleriyle işbirliği yapıyoruz. Ödül programlarımızda 7/24/365 hizmet veren bir triyaj ekibi bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için: Trust Center.

♿ Accessibility Best Practices

Elementor, tüm kullanıcılar için daha iyi bir deneyim sağlamanıza yardımcı olacak erişilebilirlik araçları ve geliştirmeleri sunar. HTML 5 semantik, tam klavye navigasyon menüsü, özelliklerin sürekli iyileştirilmesi, widget ve daha fazlası dahil.

🌐 Translated to 63+ languages, includes RTL support

Elementor birden fazla dili ve tipografiyi destekler ve 63’ten fazla dile OOTB Editör çevirileri ile RTL uyumludur. Elementor ayrıca WPML, Polylang, TranslatePress, Weglot ve daha fazlası ile uyumludur.
Eğer katkıda bulunmak isterseniz, translate.wordpress.org üzerinden yeni bir dil ekleyin. eklentinin nasıl çevrileceği ve yerelleştirileceği hakkındaki kılavuzumuza bakın.

⏩ Use of 3rd Party Services

Kullanıcı deneyimini geliştirmek için Elementor, gerekli özellik etkinleştirilirse aşağıdaki 3. taraf hizmetlerini kullanabilir:

 • Google Fonts – web sitenize ek yazı tipleri eklemek için yüklenir. Google’ın TOS ve Gizlilik Politikası
 • Some Elementor features require loading additional assets from Elementor.com. …

Ekran Görüntüleri

 • Görsel Sürükle ve Bırak Düzenleyici – Web sitesi düzenlerinizi tasarlayın ve piksel mükemmelliğinde tasarımlar için herhangi bir öğeyi sayfanın herhangi bir yerine yerleştirin.
 • Tam Tasarım Sistemi – Profesyonel bir iş akışının keyfini çıkarın ve siteniz genelinde tutarlılık sağlayın. Ayarlarınızı tanımlayın, global olarak kullanın ve istediğiniz zaman anında ayarlayın.
 • Responsive Design Web sitenizi tamamen düzenleyin ve her cihazda ziyaretçi deneyimini optimize etmek için masaüstü, tablet ve mobil cihazlardaki davranışı özelleştirin.
 • Kitler ve Şablonlar – Web oluşturma sürecinize hızlı bir başlangıç yapın veya profesyonelce tasarlanmış şablonlardan veya hemen özelleştirebileceğiniz eksiksiz web sitesi kitlerinden ilham alın.
 • Yuvalanmış Öğeler Herhangi bir widget’ı başka bir widget’ın içerik alanına yerleştirmek için Elementor’un Yuvalanmış widget’larından yararlanın – tam tasarım esnekliği için Sekmeler ve Akordeon gibi.
 • Hareket Efektleri – Ziyaretçileri büyülemek için web sitenizdeki herhangi bir öğeye giriş animasyonları ve geçişler ekleyin.

Yükleme

Minimum Gereksinimler

 • WordPress 6.0 veya üzeri
 • PHP 7.4 veya üstü
 • MySQL sürüm 5.0 veya daha üstü

Önerilen Gereksinimler

 • PHP sürüm 8.1 veya üzeri
 • MySQL sürüm 5.6 veya üstü
 • 64 MB veya daha büyük WordPress Bellek sınırı (128 MB veya daha yüksek tercih edilir)

Kurulum

 1. WordPress yerleşik Eklenti yükleyicisini kullanarak yükleyin veya zip dosyasını çıkarın ve içeriği WordPress kurulumunuzun wp-content/plugins/ dizinine bırakın.
 2. WordPress panelindeki ‘Eklentiler’ menüsünden eklentiyi etkinleştirin.
 3. Sayfalara Git > Yeni Ekle
 4. ‘Elementor ile Düzenle’ düğmesine basın.
 5. Artık sol panelden widget’ları içerik alanına sürükleyip bırakabilir ve sayfa yapısını oluşturan yeni bölümler ve sütunlar ekleyebilirsiniz.

Dokümantasyon ve eğitimler için Bilgi Bankası adresimizi ziyaret edin.

SSS

Elementor’u nasıl kurarım?

Elementor’un ücretsiz sürümünü yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:
WordPress panonuzdan -> Eklentilere Git -> ‘Yeni ekle’yi tıklayın-> Arama alanına Elementor yazın ve Elementor web sitesi oluşturucu’yu seçin.
Yükle’ye basın -> Kurulumdan sonra Etkinleştir’e tıklayın.

Elementor tüm temalarla çalışır mı?

Elementor, Codex tarafından belirlenen WordPress kodlama standartlarına uyan tüm temaları çalıştırır. Hafif, boş bir tuval olan Elementor’un Merhaba Teması‘nın kullanılması önerilir. , Elementor’u kullanırken tam esnekliğin keyfini çıkarmak ve deneyiminizi optimize etmek için.

Elementor, Gutenberg ile uyumlu mu?

Elementor ve Gutenberg sorunsuz bir şekilde birlikte çalışır. Bir kullanıcı olarak sitenizi düzenlerken her noktada hangi editörü kullanacağınıza kolayca karar verebilirsiniz.

Bir çevrimiçi mağaza oluşturabilir miyim?

Evet, Elementor Pro WooCommerce Builder ile satışları artıran harika bir müşteri deneyimi yaratmak için mağazanızın her sayfasını özelleştirebilirsiniz.

Diğer WordPress eklentileriyle çalışır mı?

Neredeyse tüm eklentilerle çalışır. Bir uyumsuzluk sorunu yaşarsanız, lütfen bunu bize ve Elementor ile çakışan eklentiye bildirin.

Kodlamayı bilmem gerekiyor mu?

Hayır! Elementor, kod kullanmadan profesyonel bir web sitesi oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm widget’ları ve özellikleri sağlar.

Tasarım yapmayı bilmem gerekiyor mu?

Hayır, profesyonelce tasarlanmış kitler ve her sektöre uyan şablonlar arasından seçim yapabilir ve kendi profesyonel web sitenizi oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olabilirsiniz.

Elementor web sitemi yavaşlatır mı?

Elementor hıza ve performansa öncelik verdiğinden, Elementor’un her yeni sürümüyle daha iyi ve daha hızlı performansın keyfini çıkarırsınız. Aynı sayfa düzenini eski sürümlerde test ederken, 3.1 sürümünde Google PageSpeed Insight’ta 82 puandan 3.5 sürümünde 95 i puanına kadar önemli bir performans artışı görebilirsiniz.

Sitem Elementor ile güvenli mi?

Web sitenizin güvenliği bizim için son derece önemlidir ve web sitelerinizin güvenliğini sağlamak için proaktif önlemler alıyoruz. Elementor, ISO 27001 sertifikasına sahiptir ve 7/24 maksimum güvenlik ve uyumluluk için sektördeki en iyi uygulamaları uygulayan özel bir güvenlik uzmanları ekibine sahiptir.

Ayrıca, 7/24/365 kitle kaynaklı güvenlik açığı tespitini etkinleştirerek topluluk gücünü kullanan, yönetilen bir güvenlik Bug Bounty programı da vardır.

Şablonları ayrı olarak satın alabilir miyim?

Elbette Elementor’u destekleyen herhangi bir şablonu kullanabilirsiniz.

Elementor, Gönderi ve Özel Gönderi Türleriyle uyumlu mu?

Elbette! Hangi gönderi türlerinin Elementor’u etkinleştireceğini ayarlar sayfasında ayarlayabilirsiniz.

Elementor’un ücretsiz Eklentisi ile Elementor Pro arasındaki fark nedir?

Elementor’un Ücretsiz sürümü, devrim niteliğindeki sürükle & amp; canlı düzenleyiciyi, temel widget’ları ve şablonları bırakın. Elementor Pro (Essential, Advanced, Expert, Studio ve Agency), iş akışınızı hızlandıran, insan destekli desteğe erişmenizi sağlayan, daha gelişmiş içerik oluşturmanıza ve ziyaretçileri dönüştürmenize yardımcı olan daha profesyonel araçlarla sizi güçlendirir. Burada tam karşılaştırmaya bakın.

Nasıl Katılımcı olabilirim

Eğer katkıda bulunmak istiyorsanız, Elementor GitHub Repository adresimize gidin ve nerede yardımcı olabileceğinizi görün.
Ayrıca translate.wordpress.org üzerinden yeni bir dil ekleyebilirsiniz. eklentinin nasıl çevrileceğini ve yerelleştirileceğini açıklayan kısa bir kılavuz oluşturduk.

İncelemeler

18 Temmuz 2024
I’m a Pro subscriber. Elementor was good when they focused on making the product better. Now they’ve introduced AI and I’m seeing ads and prompts all over the place. No way to turn them off. In the latest update, the changelog has ‘Fix: Slow loading of WordPress admin and Elementor screens due to AI health check”. So now it’s AI slowing my site down. Not other plugins or crappy hosting. Elementor. Putting profit before people.
17 Temmuz 2024 1 yanıt
My client site is broken after an update, but didn’t saw it immediately. Now the site is broken with no possibility to come back to a previous version. F*** Elementor and their shi*ty updates !
16 Temmuz 2024 1 yanıt
J’ai essayé la nouvelle optimisation pour augmente le chargement et il est plus lent, vérifier sur pagespeed. Alors j’ai remis les réglages par défauts, si c’est bien ce que je crois et je reprends la performance 68 (Mobile)au lieu de 51 après le réglage optimisé de Elementor. Merci quand même pour votre travail et suis très satisfait!
15 Temmuz 2024 2 yanıt
I accidently forgot to cancel the annual subscription to this service and discovered they had renewed it without any warning. They even charged a my credit card on file which had expired. I asked for a refund as I had no intention of using this software but they refused. I find this method of auto-renew by stealth highly unethical and if it is not already it should be illegal. I think it is a poor reflection on the company itself. An ethical company would understand, empathise and accept that this was an accidental purchase and refund the charge.
15 Temmuz 2024 1 yanıt
In a world full of Wixes and Squarspaces, forcing updates on your user is a great way to prevent rentention. Bye bye
6.859 incelemeyi oku

Katkıda Bulunanlar ve Geliştiriciler

“Elementor Web Sitesi Oluşturucu – Bir Sayfa Oluşturucudan Daha Fazlası” açık kaynaklı yazılımdır. Aşağıdaki kişiler bu eklentiye katkıda bulunmuşlardır.

Katkıda bulunanlar

“Elementor Web Sitesi Oluşturucu – Bir Sayfa Oluşturucudan Daha Fazlası” 63 dile çevrildi. Katkıda bulundukları için çevirmenlere teşekkürler.

“Elementor Web Sitesi Oluşturucu – Bir Sayfa Oluşturucudan Daha Fazlası” eklentisini dilinize çevirin.

Geliştirmeyle ilgilenir misiniz?

Kodu görüntüle, SVN deposuna göz at veya RSS ile geliştirme günlüğüne abone ol.

Değişiklik Kaydı

3.23.1 – 2024-07-15

 • Fix: Slow loading of WordPress admin and Elementor screens due to AI health check

3.23.0 – 2024-07-15

 • New: Elevate engagement with Floating Buttons – Convert visitors into leads, making it easier than ever to start a conversation on any platform
 • New: Introducing Link In Bio – allowing you to create a digital business card and share it easily
 • New: Generate Featured Image with AI
 • New: Generate texts using AI within WordPress
 • Tweak: Added support for the overscroll-behavior CSS property to improve scrolling experience
 • Tweak: Activated Editor Top Bar feature by default for new sites
 • Tweak: Activated Element Caching feature for new sites and promoted to Beta status
 • Tweak: Promotes “Lazy Load Backgrounds Images” feature to Stable status
 • Tweak: Hide “Default Device View” from User Preferences when the Editor Top Bar is active
 • Tweak: Increased the height of the Globals popover to improve usability
 • Tweak: Improved Image style presets and added two additional ones in AI Images
 • Tweak: Added Excerpt generation option with AI in the editor
 • Fix: Performance issues causing lag and slowness while editing Nested Elements (#24076)
 • Fix: Video autoplay issues in various scenarios (props @JxxIT, #24324, #14437, #7964)
 • Fix: Writing permissions issues related to WordPress root directory (#21036, #17255)
 • Fix: Restored deprecated Google fonts that were deprecated in the previous update (#27701)
 • Fix: Vimeo link structure with privacy hash is not working correctly with dynamic link action using the lightbox
 • Fix: Validate prompt and canvas changes to allow generation in AI image edit generative fill
 • Fix: Elementor Core versions are being incorrectly added to Elementor Pro versions’ history
 • Fix: AI Connect not launching when the user doesn’t have prior connect data

Tüm sürümler için değişiklik günlüğüne bakın.